Montér suchých staveb

Obsah kurzu

•    Orientace ve stavební dokumentaci pozemních staveb, používání technické
     dokumentace konstrukcí suchých staveb, čtení prováděcích výkresů konstrukcí
     suchých staveb
•    Orientace v technologických postupech montáže, konstrukce sucých staveb
     stanovených výrobci a technickými předpisy
•    Návrh pracovních postupů, volba materiálu, nářadí a pomůcek pro provádění
     suchých staveb
•    Vyměřování polohy nosných konstrukcí stěn
•    Výpočet spotřeby materiálu
•    Doprava a skladování materiálu
•    Upravování rozměrů a tvarů desek a konstrukčních materiálů
•    Dokončovací úpravy opláštění
•    Zhotovování nosných dřevěných a kovových konstrukcí stěn včetně jejich
     napojování
•    Opláštění stěn stavebních konstrukcí a stěn suchých staveb deskami
•    Instalace tepelné a zvukové izolace
•    Příprava pro elektrické instalace ve stěnách a stropních podhledech
•    Zhotovování instalačních příček a předsazených stěn
•    Upevňování předmětů na stěny a podhledy
•    Napojování stěn
•    Osazování zárubní a rámů
•    Opláštění nosníků a sloupů
•    Zhotovování nosných konstrukcí stropních pohledů
•    Opláštění stropních podhledů
•    Zhotovování podhledových systémů kazetových podhledů
•    Zhotovování obloukových konstrukcí a podhledů
•    Zhotovování půdních vestaveb systémem suchých staveb s dřevěnými a
     kovovými nosnými konstrukcemi
•    Provádění suchých plovoucích podlah
 

Aktuality

Kontaktní formulář