Školení jeřábníků a vazačů

Pro pracovníky obsluhující zdvihací zařízení provádíme školení a praktické zaškolování v plném rozsahu dle jednotlivých tříd. Školení probíhá přímo u zákazníka nebo v našem školicím středisku. Po závěrečném teoretickém a praktickém přezkoušení je klientovi vystaven průkaz jeřábníka či vazače v příslušném rozsahu.

Nabízíme:

Základní školení
Opakovaná (periodická) školení

Aktuality

Kontaktní formulář