Školení řidičů manipulačních vozíků

Kurz je určen pro uchazeče, kteří potřebují získat průkaz řidiče obsluhy motorových vozíků (EURO průkaz). Základním předpokladem, aby uchazeč byl schopen řídit vysokozdvižný vozík je to, že absolvuje příslušný kurz a úspěšně vykoná závěrečnou zkoušku. Ta se skládá z části teoretické, ale i z praktických jízd na požadovaném typu vozíku.

Vozíky dělíme do dvou tříd podle druhu pohonu:

Třída I – elektrické vozíky
Třída II – vozíky se spalovacím motorem

Dále jsou vozíky rozčleněny do skupin a to dle druhu na:

•    A – Plošinové, nízkozdvižné, tažné a tlačné ručně vedené
•    B – Plošinové, nízkozdvižné, tažné a tlačné s pákovým řízením
•    C – Plošinové, nízkozdvižné, tažné a tlačné s volantovým řízením
•    D – Vysokozdvižné ručně vedené
•    E – Vysokozdvižné s pákovým řízením
•    W1 – Vysokozdvižné vozíky s volantovým řízením a s nosností pod 5 tun
•    W2 – Vysokozdvižné vozíky s volantovým řízením a s nosností nad 5 tun
•    G – Vysokozdvižné se zdvihací plošinou
•    Z – Zvláštní vozíky

Nabízíme:

Základní kurz – získání EUROprůkazu řidiče manipulačních vozíků dané třídy a druhu

Opakovaná (periodická) školení

 

Aktuality

Kontaktní formulář